Reklama zewnętrzna a przepisy prawa


Nasze prawo nie ignoruje problemu reklam w zupełności, ale też nie stwarza praktycznie żadnej dobrze działającej instytucji, która byłaby w stanie zapewnić władzom samorządowym oraz organom administracji legalną i skuteczną walkę z chaosem reklamowym w naszych miastach.

Badając przepisy oraz orzecznictwo dotyczące nośników reklamowych zorientowaliśmy się, że wiele istniejących rozwiązań wydaje się być dobrymi wyłącznie w teorii, natomiast w praktyce nie są one przestrzegane ani przez zwykłych obywateli, ani przez władze miasta, ani przez organy uprawnione do ich egzekwowania.

Jednym z takich przykładów jest artykuł 63 a Kodeksu Wykroczeń, według którego zabronione jest umieszczanie w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych ogłoszeń, plakatów, afiszy itp. W czasie tegorocznych wyborów do Europarlamentu, kiedy na latarniach miejskich pojawiły się nielegalnie zawieszone plakaty wyborcze udało nam się porozmawiać z katowicką Strażą Miejską, która przyznała, że mimo istnienia tego przepisu ma ona związane ręce, ponieważ pomijając schwytanie na gorącym uczynku, bardzo ciężko jest udowodnić osobie odpowiedzialnej, że wspomniane plakaty zostały zamieszczone na jej zlecenie.

Niezwykle istotna jest naszym zdaniem kwestia lawet reklamowych, które ustawione na parkingach i ulicach nie tylko blokują miejsca, ale również nielegalnie zaśmiecają przestrzeń Katowic. Wszelkie wątpliwości co do legalności tego typu nośników rozwiał w swoim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w 2011 roku stwierdzając, że ustawienie lawety z tablicą reklamową w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi (teza wspomnianego wyroku jest również przytoczona w naszych badaniach).


Przeczytaj co o reklamie zewnętrznej zostało napisane w: