Analizy reklaMAPYGdzie jest najwięcej nośników reklamowych...
Liczba nośników reklamowych, przypisanych do danego adresu warunkuje intensywność koloru budynku (im bardziej czerwony tym więcej  jest reklam). Można zauważyć, że na badanym obszarze przeważają budynki z 1-22 nośników reklamowych (82%), rzadziej przypada po 39 reklam na jeden adres, natomiast powyżej 39 nośników reklamowych, aż do 106 to przypadki rzadkie (6%).


... i czy są one widoczne?


Mapa przedstawia zagęszczenie problemu reklam, wielkość bufora zależy od liczby reklam w danym adresie. Nakładające się na siebie  okręgi pokazują w którym miejscu problem się nawarstwia.
Do kogo należą budynki, na których wisi najwięcej reklam...

    

Mapa przedstawia typ własności nieruchomości, które posiadały nośniki reklamowe (wraz z podaniem ich liczebności). Można dostrzec, że najczęściej nieruchomości obciążone największą liczbę nośników reklamowych należą do osób prywatnych. 


... i jakiego rodzaju są to budynki?


Większość budynków, które zostało poddane analizie ma funkcję mieszkalną. Należy jednak zwrócić uwagę, iż ulica pełni funkcję handlową i partery wszystkich zlokalizowanych na niej kamienic zajmują lokale handlowo-usługowe.Billboardy
Mapa przedstawia szacunkowy zasięg billboardów. Należy jednak pamiętać, że billboardy mają szeroki zasięg oddziaływania i  założenia mają być widoczne z dużych odległości. Tymczasem w Katowicach są zlokalizowane w zamkniętych, wąskich uliczkach, często wyłączonych z ruchu samochodowego. Dla przechodniów te reklamy są nieczytelne, ponieważ przechodząc nie widzą całego  billboardu, a jedynie jego mały fragment.Katowice oświetlone reklamami
Wielkość bufora zależy od liczby reklam święcących przypisanych do danego adresu, w ten sposób uzyskaliśmy mapę Katowic oświetlonych przez reklamy.